„Academia Virtuţilor” se infiinţează din necesitatea de a oferi un cadru pentru studiul principalilor vectori ce dinamizează fiinţa umană şi astfel întreaga-i existenţă (viciile şi virtuţile). Scopul principal constă în facilitarea accesului la informaţie şi experienţă specifică trezirii a cât mai multor virtuţi spirituale. Devenit editură, proiectul nostru vă invită la a vă bucura de cât mai multe publicaţii preţioase, special selectate pentru cei atraşi de aceste valori.