Cărţi-publicaţii

Aceasta este prima carte a editurii. Cu extraordinar de multe informaţii din surse prestigioase precum biblioteca Vaticanului, sintetizate de un nume recunoscut internaţional, Prof. Dr. Ovidiu Victor Coşbuc.

 

Prof. Dr. Florian Colceag - prefaţă

 

             Nu suntem ființe umane care trăiesc o viață spirituală ci suntem ființe spirituale care trăiesc o existență umană, citându-l pe Theilhard de Chardin.

Diferența este semnificativă și caracterizează schimbarea de paradigmă în gândire de la cantitativ și dihotomic către calități și complex dinamic. Este o luptă de transcedere către înțelegerea infinității ce ține de multă vreme și care își spune și acum cuvântul. Este o luptă de credințe ce nu are nevoie de logică ci doar de intuiția universului și știința ce dezvoltă recent viziuni noi și modele de gândire și analiză din ce în ce mai fine ce tind să permită analizarea nu doar a ceea ce este măsurabil ci și a ceea ce este inefabil.

Gândirea umană este dependentă de conceptele logice pe care s-a format o societate și pe care le promovează noilor generații. Acest mecanism menține tradițiile și continuitatea culturilor dar în aceeași măsură limitează aventura cunoașterii și evoluția cognitivă și spirituală a oamenilor. În acest moment istoric de crize multiple generate de modelele culturale de gândire suntem însă nevoiți, aproape condamnați la evoluții și la schimbarea paradigmelor vechi. Masurabilitatea cantitativă fără abordarea calitativă a inefabilului relațiilor din mediul natural ne-a adus la o criză fără precedent în istoria umană a degradării naturii. Vezi bine natura oferă viața dar nu poate fi nici salarizată nici impozitată, însă poate muri și noi împreună cu ea din cauza unor abordări nesustenabile.

Cu toate acestea exisă oameni de spirit atât științific cât și religios ce vin cu abordări ale universului din altă persectivă. Studiind natura vie , dar și propria natură umană, schimbând nivelele de granulație ale abordărilor, ramânem uimiți de perfecțiunea ingineriei naturii vii sau a cosmosului, de incomensurabila inteligență ce se exprimă în coerența tuturor mecanismelor și de raționalitatea tuturor fenomenelor din perspectiva complexității și a coerenței sistemice.

În noua paradigmă de gândire universul evoluează, are capacități de decizie proprii ce se exprimă prin fenomene neliniare, iar structurile universului (ex. particolele elementare) nu pot fi cracterizate decât cu ajutorul unor matematici extrem de complexe. În noua paradigmă de gândire Dumnezeu nu mai este un produs cultural istoric denumit în mod diferit de diverse popoare, ci este UNIVERSUL INTELIGENT ȘI SENSIBIL CE EVOLUEAZĂ PERMANENT LA NOI ETAJE DE COMPLEXITATE.  Aceasta viziune ne arată adevărata noastră capacitate de relaționare cu infinitul, ne arată cât de mici sau mari suntem în raport cu incomensurabila compexitate a universului și poate ne va uni pentru a face față la necesitățile de rezolvare a problemelor pe care le-am creat din cauza unor modele de gândire improprii.

În caz contrar este posibil ca jucatorii de sah ce ajung conducători de popoare să creadă că pământul este tabla lor de șah pe care să practice arta razboiului și să distrugă echilibrul ecosistemic. Ei vor confunda o comunitate complexă de viețuitoare cu masa lor de biomasă și vor dori să se joace cu umanitatea fără să o ajute să își dezvolte potențialele active ci o vor  împinge către sclavia unor modele economice care să le aducă lor profit, să înlocuiască ce este autentic și natural  cu surogate și să creeze crize pentru a vinde produse.

 

București, 5 noiembrie 2017                                                          Prof.Dr. Florian Colceag