_____30 lei______________
Cel mai actual subiect, cea mai amplă și utilă sinteză a vremurilor... posibile soluții pentru fiecare și multe informații utile din vechea și noua paradigmă a umanității...-autor. Prof. Dr. Ovidiu Victor Coșbuc.
"Este vorba despre repetarea unor momente de criză în gândirea umană ce necesită un salt de calitate. Starea de criză existenţială a umanităţii se verifică în momente istorice pe care le voi numi schimbări epocale. La fiecare din această schimbare se modifică parametrii percepţiei. Acest fapt s-a întâmplat în preistorie la graniţa dintre Paleolitic şi Neolitic acum circa 10.000 de ani, în Antichitate între sec. VI şi IV î.e.n, în perioada prăbuşirii Imperiului Roman în secolul V d.Ch. O altă schimbare epocală a avut loc în sec. XVIII-XIX în Europa cu ocazia revoluţiilor engleză şi franceză şi prin descoperirea motorului cu abur. Un alt moment al schimbării epocale este reprezentat prin cercetările lui Einstein, Tesla şi Marconi ce au dus la configurarea legilor legate de relativitatea generală şi de aplicabilitatea transferului de informaţie ce a generat procesul de dezvoltare a câmpului telematic. Din aceste cercetări a apărut transmiterea informaţiei prin radio şi televiziune generând ulterior reţelele convergente aplicate prin Internetul actual.
Acum la începutul sec. XXI ne găsim în faţa unui nou salt epocal. Acesta este determinant pentru viitorul omenirii întrucât la toate nivelurile gândirii şi activităţii civilizaţiei umane avem nevoie de un salt de calitate pe care îl voi numi Schimbarea paradigmei. În timp ce numeroşi filozofi şi oameni de ştiinţă propun variante al acestui salt pe multiple paliere, asistăm la schimbarea practică a parametrilor şi a modului de organizare a structurilor societăţii umane. Această schimbare pe care o percepem zi de zi şi care are loc în progresie exponențial-geometrică o voi numi Paradigma schimbării.
Lucrarea de faţă este mai degrabă una filozofică decât ştiinţifică, și stimulează în gândirea contemporană un mod mai profund în a înţelege cauzele schimbărilor în societatea contemporană. Schimbarea paradigmei va fi propusă într-o serie de lucrări ce vor trece progresiv de la filozofie la ştiinţă. Această primă lucrare are ca titlu Paradigma schimbării pentru a face legătura între idei şi întrebări filozofice şi evenimente concrete pe care întreaga umanitate le poate observa zi de zi. Pentru a facilita lectura acestei cărţi am aşezat notele explicative la sfârşitul textului şi am dat indicaţii doar generice. Am dedicat această lucrare în special tinerilor de azi în speranţa că ei vor înţelege cât de importantă este căutarea cauzelor schimbării şi în acelaşi timp promovarea cercetării ce pleacă din propriul adevăr, din centrul propriei fiinţe. Am încredere că cititorul, la sfârşitul acestei lucrări poate să ia o hotărâre curajoasă, aşa cum am scris pe ultima pagină a textului: ”Sper din tot sufletul ca în viitorul apropiat să fim capabili cu toţii să schimbăm paradigma, dar ceea ce este important e că schimbarea începe azi, aici, acum!!!”
Ph.D. Ovidiu Victor Coșbuc
Târgu-Mureş, România 10.10.2017